หากโรงเรียนต้องเพิ่มบุคลากรเพื่อมารองรับกับระบบบริหารใหม่ที่จะนำมาใช้ในโรงเรียนจะมีค่าใช้จ่ายดังนี้

 

- เงินสำหรับบุคลากรจำนวน 1 อัตรา

- อัตราเงินคิดที่ 15,000 บาทต่อเดือน

- คิดเป็นเงิน 180,000 บาทต่อปี

 

โปรแกรม iEduSys.com ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เพียงแค่ผู้ใช้่ความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ทขั้นพื้นฐาน ก็สามารถใช้โปรแกรม iEduSys ในการบริหารงานโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ