ลดระยะเวลาในการทำเอกสารหรือรายงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

 

- รายงานที่ต้องส่งต้นสังกัดไม่ว่าจะเป็นรายงานที่ต้องส่งกระทรวงหรือต้อนสังกัดอื่นๆ

 

- รายงานการขาด,ลา,มาสาย ของบุคลากร หรือของนักเรียน เป็นต้น...

 

เมื่อการทำเอกสารหรือรายงานต่างใช้เวลาน้อยลง จะทำให้บุคลากรในโรงเรียนมีเวลาเพิ่มในการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสอนให้พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง