หากต้องเสียงบประมาณในการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละปีตะคิดเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

 

-โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ราคา 1,000 บาทต่อเครื่อง

-เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องมีโปรแกรมป้องกันไวรัสเป็นจำนวน 12 เครื่อง (เป็นอย่างน้อย)

-รวมเป็นเงิน 12,000 บาทต่อปีการศึกษา

 

ดังนั้นโปรแกรม iEduSys ถูกออกแบบมาโดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ดังนั้นจึงทำให้ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์