ระบบผู้ปกครอง


- ตรวจผลการเรียนของลูก
- รับรู้ข่าวสารจากทางโรงเรียนตรวจสอบตารางสอบของลูก
- การติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียน
- การติดต่อสื่อสารกับทางครู และบุคคลากรของทางโรงเรียน
- ตรวจสอบปฎิทินของทางโรงเรียน
- การติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้บริหาร
- แก้ไขข้อมูลพื้นฐานของลูกตนเองได้
- แบ่งปันความรู้และความคิดเห็นกับผู้ปกครองท่านอื่น
- การติดต่อสื่อสารกับทางสมาคมผู้ปกครอง