ระบบนักเรียน


- ตรวจสอบผลการเรียนของตนเอง
- ดาวน์โหลดการบ้าน
- ติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอน
- ติดต่อสื่อสารกับครูประจำชั้น
- ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนนักเรียนร่วมชั้น
- ตรวจสอบตารางเรียนของตนเอง
- ตรวจสอบตารางสอบของตนเอง
- ตรวจสอบปฎิทินของทางโรงเรียน
- ดาวน์โหลด E-Book
- ส่งการบ้านผ่านระบบออนไลน์